פרסומים 

פסקי דין, מאמרים ופרסומים נוספים לציבור לקוחותינו

בית המשפט העליון

עו"ד תומר פרסלר הצליח להפוך פסק דין של בית המשפט המחוזי לטובת לקוחותיו באופן שבית המשפט העליון אפשר לנושה, שאינו מובטח, להיפרע מערבות בנקאית למרות הקפאת הליכים במצב של חדלות פירעון.

צפו בפסק דין:

רעא 18.jpg

בית המשפט המחוזי תל אביב

חברת נדל"ן בינלאומית נתבעה ע"י עו"ד ותיק שטען לתרמית בסכום של כ- 2 מיליון ש"ח.

התביעה והערעור נדחו בניצוחו של

עו"ד תומר פרסלר.

צפו בפסק דין:

11-19.jpg

בית משפט השלום פתח-תקווה

עו"ד פרסלר ייצג לקוח שנתבע בתביעה שטרית ע"י חברה העוסקת בהלוואות חוץ בנקאיות.

התביעה נדחתה

צפו בפסק דין:

08-15.jpg

בית משפט השלום ירושלים

עו"ד פרסלר ייצג שוכרים שהפעילו מסעדה ונתבעו לתשלום דמי שכירות.

התביעה נדחתה עקב הוכחת נזקים שעלותם גבוהה מהחוב.

צפו בפסק דין:

03-18.jpg

בית משפט השלום נתניה

תביעה כספית ע"ס יותר מ- 500,000 ש"ח להחזר דמי סיחור באופציה בעסקת נדל"ן.

עו"ד פרסלר ייצג את הנתבע והצליח לדחותה.

צפו בפסק דין:

12-16.jpg

בית משפט השלום תל אביב-יפו

תובעת בעלת צרכים מיוחדים שמיוצגת ע"י

עו"ד תומר פרסלר, תובעת את המדינה ואת הדיין לשעבר, הרב דומב, בנזיקין בגין נזק נפשי שנגרם לה בעקבות גירושיה שהתבצעו בתרמית.

צפו בכתבה המלאה:

צפו בהחלטה הדוחה את בקשת המדינה לדחיית התביעה על הסף מחמת חסינות שיפוטית:

01-14.jpg

בית המשפט המחוזי ירושלים

חברת נדל"ן תבעה לגבי תשלום ארנונה ושכירות בסך יותר מ- 5 מ' ש"ח.

שניים מהנתבעים יוצגו ע"י עו"ד תומר פרסלר שהצליח לדחות את התביעה נגדם על אף שהתביעה נגד הנתבע הנוסף נתקבלה בחלקה.              

צפו בפסק דין:

12-14.jpg

בית משפט השלום תל אביב-יפו

עו"ד תומר פרסלר הגיש תביעה בשם חברה בע"מ לשם השבת כספי השקעה במותג "ווילי-דוג".

התביעה ע"ס 1 מיליון ש"ח נתקבלה במלואה.

גם בעלי המניות של החברה חויבו באופן אישי.

ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי לא התקבל.

צפו בפסק דין:

01-12.jpg

בית משפט השלום תל אביב-יפו

תביעה כספית ע"ס יותר מ- 800,000 ש"ח.

עו"ד פרסלר, שייצג את אחד הנתבעים, רואה חשבון הצליח לדחות את התביעה נגדו במלואה!

אף על פי שהתביעה נתקבלה כנגד שאר הנתבעים.

צפו בפסק דין:

10-09.jpg