במשרדנו, צוות מקצועי, בעל ידע וניסיון רב בעריכת צוואות על פי החוק המסדיר את תחום הירושה והצוואות בישראל נקרא חוק הירושה, התשכ"ה - 1965 (להלן: "חוק הירושה").  כמו כן אנו מטפלים במימוש ירושות וצוואות על פי חוק הירושה. חוק זה עוסק בכלל הנושאים הנוגעים במישרין ובעקיפין בתחום הירושות והצוואות.

דהיינו: כיצד עורכים צוואה, באילו צורות ניתן לערוך צוואה, מה הדין בהיעדר צוואה, מי הם היורשים על פי צוואה, מה הדין בהיעדר יורשים, איזו ערכאה משפטית היא בעלת הסכמות לשפוט בענייני צוואות וירושות, כיצד ניתן להתנגד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ושלל נושאים נוספים.

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי הנכתב ע"י אדם מסוים. מסמך זה, מבטא את האופן שבו אותו אדם, מבקש שיחולק רכושו עם מותו.

למעשה, המילה "צוואה" נגזרת מהמילה "לצוות" – דהיינו, אדם המצווה מה יעשה ברכושו ולעיתים אף בגופו, בעת מותו.

מכיוון שצוואה מהווה מסמך משפטי מהותי וחשוב, עליה להיכתב בדרכים מסוימות, אשר יקנו לה תוקף חוקי.

במידה וצוואה נכתבת או נערכת שלא בהתאם לקווים המנחים בחוק הירושה, אזי מדובר בצוואה לא חוקית, שלא ניתן לממש.

בהתאם לסעיף 18 לחוק הירושה, הכלל קובע, כי צוואה יכולה להיכתב במספר דרכים: בכתב יד, בפני רשות מוסמכת, בפני עדים או בעל פה.

 

נציין, כי צוואה היא מסמך אינטימי ואישי, שלרוב נכתב ע"י המצווה לבדו. לכן, חוק הירושה גם קובע, כי אם המצווה לא נפטר, אזי הוא רשאי לשנות חלק מהצוואה או את כולה, ככל שיחפוץ.

מימוש של צוואה מלווה בתהליך של חתימה על בקשה למתן צו קיום צוואה אצל עורך הדין אשר מוודא כי הדבר נעשה כנדרש.

עורך הדין שלכם יגיש את הבקשה ללשכת הרשם, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש.

עובדי לשכות הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח ואם הפקיד צוואה בעבר, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה.

כל בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה מתפרסמות בעיתון יומי המעוניין להתנגד לבקשה יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העתק הבקשה המוגשת ברשם עובר לתגובת האפוטרופוס הכללי, שישיב תוך 45 ימים באופן אחד משלושה: "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – כלומר, לאפוטרופוס הכללי אין התנגדות לאישור הבקשה.

"הודעה על כוונה להתערב בהליכים"- כלומר, האפוטרופוס הכללי מבקש מבית המשפט לקיים דיון בבקשה, ואז התיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים. דרישה להשלמת פרטים חסרים.

לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, יינתן צו קיום צוואה.

משך הזמן בין הגשת הבקשה ללשכות הרשמים לענייני ירושה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה אינו קבוע בדין, ולמעשה נובע רק מלחץ העבודה באותן לשכות.

צו קיום, הניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה, מצוי במאגר הממוחשב בלשכות, וניתן לקבלו בכל עת. 

1169.jpg
צוואה וירושה.jpg

ירושות

מימוש של ירושה הוא הליך שזהה, כמעט אחד לאחד, למימוש של צוואה.

גם במקרה כזה, יש לפנות לרשם הירושה, אך הפעם יש להגיש בקשה הנקראת "בקשה למתן צו ירושה".

גם במקרים אלו, תינתן תקופת ביניים שבה יש לפרסם את דבר הבקשה בעיתונות בעלת תפוצה יומית.

בתקופת הביניים, תינתן אפשרות לצדדים שלישיים להתנגד לצו הירושה.