CPA-logo.png
אנגלית@2x.png
עברית@2x.png
וואטצאפ@2x.png
פייסבוק@2x.png

ניהול וליווי פרוייקטים של בניה

משרד עו"ד חן, פרסלר, עמית ושות' מוביל ומנהל פרוייקטים של בניה, הן בתחום המגורים והן בתחום המסחרי.

אנו מתמחים בפן הניהולי של ביצוע פרוייקט בניה, הכולל את הנושאים הבאים:​

​3. מעקב ביצוע עבודה שוטף בפרוייקט:

 • מעקב שוטף אחרי ביצוע עבודות הבניה, עריכת ישיבות צוות הן במשרד והן באתר הבניה, והקמת מערכת מעקב אחר ביצוע תשלומים לקבלן ולצוות הביצוע.

 • ניהול יומן עבודה שבועי על ידי המפקח וקבלת דיווח שבועי לבדיקה.

 • סיכום ביצוע עבודות חודשי וקבלת נתוני ביצוע לפי אחוז מצטבר ביחס לשלבי בניה מתוכננים על פי הסכם העבודה של הקבלן.

 • בהתאמה ביצוע תשלומים חודשיים לקבלן.

 • ביצוע תשלומים לצוות היועצים.

4. גמר בניה:

 • גמר הבניה על ידי הקבלן.

 • מעקב לקבלת כל האישורים הנדרשים לאכלוס הפרוייקט כולל טופס 4 וטופס 5.

 • קבלת ערבות בדק לגמר הבניה.

 • התחלת אכלוס הפרוייקט.

1. הקמת צוות בעלי מקצוע:

 • גיבוש צוות מקצועי הכולל אדריכל, מפקח בניה, קונסטרוקטור, רואה חשבון ושמאי מקרקעין.

 • גיבוש צוות יועצי בניה שנדרש בפרוייקט (יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ מעליות, יועץ תנועה, יועץ בטיחות, יועץ מיזוג אויר, יועץ איטום, יועץ קרקע, יועץ אקוסטיקה, מודד וכו').

 • הכנת הסכמי התקשרות והחתמת כל בעלי המקצוע וצוות היועצים על הסכמי עבודה מפורטים.

 • ניהול תכנון ורישוי הפרויקט עם בעלי המקצוע וצוות היועצים.

2. הכנת מכרז לבניית הפרוייקט [בניה פאושלית]:

 • לאחר גמר הכנת כל התוכניות לבניית הפרוייקט מצד כל בעל המקצוע וצוות היועצים, הכנת הזמנה להציע הצעות לבחירת קבלן בדרגה מתאימה.

 • הפצת המכרז, קבלת הצעות מקבלנים ובחינת ההצעות.

 • ניהול בחירת קבלן ביצוע לבניית הפרוייקט.

 • הכנת הסכם ביצוע פאושלי כולל ערבויות ביצוע.

-צור קשר-

  © כל התוכן באתר כפוף תחת זכויות עורכי הדין 

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

פרטי העסק:

שעות פעילות: 

ראשון - חמישי 09:00 - 19:00

שישי - לפי תיאום  |  שבת נחים

דרכי תקשורת:

טלפון. 03-969-4611  |  פקס. 03-969-4613

כתובת המשרד:

בן גוריון 1, מגדלי ב.ס.ר 2 , בני ברק, 5120149.