משרד עו"ד חן, פרסלר, עמית ושות' מוביל ומנהל פרוייקטים של בניה, הן בתחום המגורים והן בתחום המסחרי.

אנו מתמחים בפן הניהולי של ביצוע פרוייקט בניה, הכולל את הנושאים הבאים:​

​3. מעקב ביצוע עבודה שוטף בפרוייקט:

 • מעקב שוטף אחרי ביצוע עבודות הבניה, עריכת ישיבות צוות הן במשרד והן באתר הבניה, והקמת מערכת מעקב אחר ביצוע תשלומים לקבלן ולצוות הביצוע.

 • ניהול יומן עבודה שבועי על ידי המפקח וקבלת דיווח שבועי לבדיקה.

 • סיכום ביצוע עבודות חודשי וקבלת נתוני ביצוע לפי אחוז מצטבר ביחס לשלבי בניה מתוכננים על פי הסכם העבודה של הקבלן.

 • בהתאמה ביצוע תשלומים חודשיים לקבלן.

 • ביצוע תשלומים לצוות היועצים.

4. גמר בניה:

 • גמר הבניה על ידי הקבלן.

 • מעקב לקבלת כל האישורים הנדרשים לאכלוס הפרוייקט כולל טופס 4 וטופס 5.

 • קבלת ערבות בדק לגמר הבניה.

 • התחלת אכלוס הפרוייקט.

1. הקמת צוות בעלי מקצוע:

 • גיבוש צוות מקצועי הכולל אדריכל, מפקח בניה, קונסטרוקטור, רואה חשבון ושמאי מקרקעין.

 • גיבוש צוות יועצי בניה שנדרש בפרוייקט (יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ מעליות, יועץ תנועה, יועץ בטיחות, יועץ מיזוג אויר, יועץ איטום, יועץ קרקע, יועץ אקוסטיקה, מודד וכו').

 • הכנת הסכמי התקשרות והחתמת כל בעלי המקצוע וצוות היועצים על הסכמי עבודה מפורטים.

 • ניהול תכנון ורישוי הפרויקט עם בעלי המקצוע וצוות היועצים.

2. הכנת מכרז לבניית הפרוייקט [בניה פאושלית]:

 • לאחר גמר הכנת כל התוכניות לבניית הפרוייקט מצד כל בעל המקצוע וצוות היועצים, הכנת הזמנה להציע הצעות לבחירת קבלן בדרגה מתאימה.

 • הפצת המכרז, קבלת הצעות מקבלנים ובחינת ההצעות.

 • ניהול בחירת קבלן ביצוע לבניית הפרוייקט.

 • הכנת הסכם ביצוע פאושלי כולל ערבויות ביצוע.