איקון מיסי נדלן.png

עסקאות נדל"ן ומיסוי נדל”ן

עסקאות מקרקעין ונדל"ן:

משרד עו"ד חן, פרסלר עמית ושות' הינו משרד אזרחי מסחרי בעל פעילות ענפה בתחום הנדל"ן והמקרקעין. משרדנו מתמחה בתחום הבניה וההתחדשות העירונית.

מחלקת הנדל"ן מנוהלת ע"י, עו"ד אלון חן, יוצא משרד עו"ד יורם סמואל, חן ושות', בה ניהל מחלקת נדל"ן ובניה במשך 16 שנה.

משרדנו עוסק בליווי עסקאות מקרקעין, פרויקטים של בניה, תמ"א 38, פינוי בינוי ומתמחה בליווי הן של יזמים והן של בעלי דירות.

לעוה"ד במשרדנו ניסיון רב בתחום של עסקאות נדל"ן, חוזים במקרקעין, ביצוע פרויקטים של בניה, תמ"א 38, פינוי בינוי, קבוצות רכישה ומיסוי מקרקעין.

טיפלנו ואנו מטפלים בשמאות עסקאות נדל"ן, עסקאות קומבינציה, עסקאות פינוי בינוי, עסקאות תמ"א 38/1 - עיבוי ותמ"א 38/2 – הריסה ובניה מחדש, כינוס נכסים בתחום הנדל"ן, ייצוג חברות קבלניות, ייצוג גופי משכנתאות בתחום הבנקאות, עסקאות של קבוצות רכישה, מכירת מגרשים, ליווי פרויקטים של בניה, רישום בתים משותפים ועוד.

אנו מלווים יזמים, חברות קבלניות ובעלי מגרשים פרטיים בפרויקטים של נדל"ן.

מיסוי נדל"ן הינו מיסוי המוטל על עסקת מקרקעין, מבנה או קרקע. מסי הנדל"ן כוללים: מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה ומע"מ.

ישראל היא אחת המדינות עם נטל המס הגבוה ביותר על מכירה וקניית דירה. מיסי הנדל"ן מהווים יותר מ-40% ממחיר הדירה ולכן לעיתים קרובות נדרש לבצע תכנון מס חוקי.

במשרדנו צוות בעל ידע וניסיון רב במיסוי נדל"ן, חסכנו עד היום ללקוחות המשרד מיליוני שקלים באמצעות ביצוע תכנוני מס לגיטימיים.

מיסוי נדל"ן:

מס שבח 

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. המקור החוקי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), המוכר בציבור כחוק מס שבח כשמו הקודם של חוק זה.

סוג מס זה הוא פיתוח ישראלי ייחודי היוצר הבחנה בין מיסוי רווח הון הנובע ממקרקעין בישראל לרווח הון הנובע מנכסים אחרים.

מס שבח הוא מס שמעוגן בחוק, לפיו חלה חובה על כל מי שמוכר "זכות במקרקעין" (למשל: דירת מגורים, מגרש, נכס מסחרי וכדומה) לשלם מס מרווחי ההון שצבר על הנכס. ההון הצבור מתייחס לעליית שווי הדירה או הנכס שמכר הבעלים, החל מהיום שבו רכש את הנכס ועד ליום שמכר אותו, אלא אם חל לגביו פטור.

המס כולל לא רק מכירת מקרקעין, אלא גם מכירת מניות באיגוד מקרקעין.

הפטור הנפוץ ביותר מתשלום המס חל על כל מי שמוכר דירה יחידה (כלומר שלא רשומה על שמו דירה נוספת), בכפוף למגבלות קיימות פטור זה התקבל בזמנו, משום שבממשלה הגיעו למסקנה כי משפר דיור, בניגוד למשקיע, אינו מחפש את הרווחיות הכלכלית ברכישת ומכירת הדירה שלו, אלא את הדיור עצמו שמעניקה לו הן הדירה הישנה והן זאת החדשה.

לפיכך אין היגיון בהטלת המס על משפרי דיור.

מס שבח יכול להגיע במקרים רבים לסכומים ניכרים של מאות אלפי שקלים ואף יותר, במיוחד בתקופה הנוכחית, לאחר עליית מחירים גדולה בתחום הנדל"ן שמתאפיינת בתוכניות רבות שמשביחות נכסים.

מס רכישה

מס רכישה הוא מס ישראלי המשולם על רכישת זכות במקרקעין בישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963. דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים.

הקונה נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים) בשיעורים מדורגים, לרשות המיסים, בנוסף לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

מס רכישה אינו קבוע, ותלוי באופן ישיר בגובה העסקה ובסוג הנכס. כמו כן, מס רכישה מהווה אחוז מסוים מגובה העסקה, במקרים מסוימים מחושב באופן מדורג.
פעם בשנה, ב-16 בינואר, מעדכן משרד האוצר את שיעור המס ומדרגותיו בהתאם לעליית המדד. החוק מעניק פטורים והקלות במקרים מסוימים (כגון לעולה חדש).

היטל השבחה

בישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.
החובה לתשלום ההיטל חלה על הבעלים או החוכר לדורות, ולמרות שניתן לקבוע בחוזה מכר כי הקונה ישלם היטל זה - עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים, אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית.

דוגמה: הוועדה המקומית אישרה תוכנית בניין עיר, אשר מאפשרת לבתי מגורים באזור מסוים להוסיף חדר נוסף בגג המבנה.

עצם העובדה שעתה ניתן להוסיף חדר נוסף, מעלה את שווי המקרקעין (גם המבנה עצמו נכלל בהגדרת 'מקרקעין'), ובכך הנכס בעצם מושבח.
מכאן השם "היטל השבחה", ותשלום ההיטל הוא עבור ההשבחה שנעשתה.

מע"מ

מס ערך מוסף (בראשי תיבות: מע"מ, הכתיב הרווח מע"מ), הוא מס המוטל על צריכה ומהווה חלק אינטגרלי ממערכות מיסוי במדינות רבות בעולם.

המס נקרא כך מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי.

הערך המוסף הוא ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים, לסך מחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות.

המע"מ הוא מס עקיף, שהצרכן הוא הנושא בפועל בעלותו.

המע"מ נכלל במחירם של מוצרים ושירותים כאחוז ממחירם והוא יכול להיות בעל שיעור אחיד או ברמות אחדות בהתאם לסוג המוצר או השרות.

מס ערך מוסף (מע"מ) - מוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין,  כפי שקבע שר האוצר בצו.

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק. יצוין כי במקביל מוטל מע"מ על יבוא טובין בידי כל אדם.  ​​​